iKonto Biznes zostało liderem rankingu kont firmowych portalu Comperia.pl w kategorii konta dla mikrofirm (sierpień 2023 r.) Opłata 0 zł za iKonto Biznes dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego, Bank pobiera opłatę za prowadzenie rachunku pomocniczego w wysokości 8 zł miesięcznie (jeśli klient korzysta z rachunków pomocniczych). Opłata 0 zł dotyczy wymienionych powyżej transakcji, za pozostałe operacje pobierane są opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes. Premia w wysokości do 1500 zł będzie wypłacana klientowi, który wykona czynności określone w regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3. Maksymalna wysokość premii wynosi 1500 zł w okresie 12 miesięcy od przystąpienia do Promocji.. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania Promocji, tylko w okresie pierwszych 12 miesięcy od przystąpienia do Promocji, wliczając w to miesiąc przystąpienia do Promocji. Szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie Promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3. Rachunek iKonto Biznes oraz ww. promocja dostępne są dla nowych klientów biznesowych Alior Banku będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. 400 zł na start będzie wypłacone nowemu klientowi banku, który w okresie promocji od 8.09.2023 r. do 31.01.2024 r. założy iKonto Biznes poprzez wniosek internetowy z użytym kodem PROMO400 i wykona przelew do ZUS lub US wg zasad określonych w regulaminie promocji „400 zł na start”. Liczba kodów umożliwiających skorzystanie z promocji jest ograniczona do 3000 szt. Z promocji mogą skorzystać klienci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy przed dniem przystąpienia do Promocji nie posiadają i nie posiadali w przeciągu ostatnich 12 miesięcy żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców w Alior Banku. Szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie Promocji „400 zł na start”. Pełna informacja o rachunku iKonto Biznes oraz opłatach i prowizjach związanych z jego prowadzeniem i korzystaniem z firmowych kart debetowych (Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes), Regulamin promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3, Regulamin promocji „400 zł na start” oraz Regulamin prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) i Regulamin Kart debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank SA dostępne na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa według stanu na 8.09.2023 roku. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości).