Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego iKonto Biznes, za pozostałe operacje pobierane są opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes.

Na kwotę nagród o łącznej wartości nawet 2 000 zł składa się: nagroda 350 zł za otwarcie iKonta Biznes w czasie trwania promocji „350 zł na start”, premia do 1500 zł za aktywne korzystanie z rachunku w ramach promocji „1500 zł dla firm” oraz do 150 zł w formie multivoucherów do wymiany na karty podarunkowe do karty debetowej Mastercard z Plusem.

Nagroda w wysokości 350 zł będzie wypłacona klientowi, który złoży kompletny wniosek internetowy o otwarcie rachunku iKonto Biznes w terminie od 15.06.2022 r. do 31.08.2022 r. za pośrednictwem strony internetowej, w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku internetowego zawrze z Bankiem umową dotyczącą prowadzenia rachunku iKonto Biznes i w terminie 60 dni od jego otwarcia otrzyma na rachunek łączny wpływ na min. 500 zł. Szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie Promocji „350 zł na start”.

Premia w wysokości do 1500 zł będzie wypłacana klientowi, który wykona czynności określone w regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 – edycja III. Maksymalna wysokość premii wynosi 1500 zł na okres 12 miesięcy. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania Promocji. Szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie Promocji "1500 zł dla firm" dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja III.

Oferta dostępna dla nowych klientów biznesowych Alior Banku będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.

Pełna informacja o rachunku iKonto Biznes oraz opłatach i prowizjach związanych z jego prowadzeniem (Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes), Regulamin promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 – edycja III, Regulamin promocji „350 zł na start” oraz Regulamin prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) dostępne na www.aliorbank.pl

Promocją „Multivouchery dla Posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem” objęci zostaną posiadacze karty debetowej Mastercard z Plusem, którzy zawarli z Bankiem umowę o Kartę debetową Mastercard z Plusem w okresie od 1.02.2022 r. do 30.06.2022 r. Promocja trwa od 1.02.2022 r. do 30.06.2022 r. lub do wyczerpania puli nagród – Bank umieści stosowną informację na 7 dni przed szacowanym terminem wyczerpania puli nagród na stronie internetowej. Uczestnik może otrzymać maksymalnie trzy nagrody premiowe, które może zrealizować na stronie https://multivoucher.pl, po spełnieniu wszystkich warunków opisanych § 5 Regulaminu Promocji. Szczegółowe zasady tej promocji opisane zostały w Regulaminie Promocji „Multivouchery dla Posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem”.

Regulaminy ww. promocji oraz informacje o opłatach i prowizjach dla karty debetowej Mastercard z Plusem dostępne są w placówkach Banku oraz na www.aliorbank.pl w zakładce: Dokumenty.

Informacja handlowa według stanu na 15.06.2022 roku.

Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości).